Ovim uvjetima korištenja društvo Lead4You j.d.o.o.,  Zagreb (Grad Zagreb), OIB:   (u nastavku: Društvo) uspostavilo je pravila i uvjete korištenja web stranica kupci.hr (u nastavku: Web stranica) u vlasništvu Društva.

Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uvjeti korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uvjeta korištenja.

Prije korištenja Web stranice  molimo detaljno pročitajte Uvjete korištenja.

 

KUPCI KOJI OGLAŠAVAJU POTRAŽNJU:

 • Oglašavanje potražnje na web stranici je besplatno.

Da bi oglasili potražnju, kupci se moraju registrirati i otvoriti korisnički račun.

Pri registraciji od kupaca tražimo:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Mail adresu
 • Kontakt mobitel

 

POSREDNICI U PROMETU NEKRETNINAMA:

 • Mogu pregledavati oglase kupaca

Ako posrednik želi kontaktirati kupce treba se registrirati i otvoriti korisnički račun te se pretplatiti na jedan od mjesečnih paketa.

 

PRIVATNI PRODAVATELJI :

 • Mogu pregledavati oglase kupaca

Ako privatni prodavatelj  želi kontaktirati kupce treba se registrirati i otvoriti korisnički račun te se pretplatiti na jedan od mjesečnih paketa.

 

SADRŽAJ WEB STRANICE KUPCI.HR

Web stranica predstavlja online platformu koja omogućuje javnu objavu i pretraživanje oglasa te povezivanje korisnika. Korisnik je svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Web stranici i/ili koristi bilo koje sadržaje dostupne na Web stranici uključujući registrirane i neregistrirane korisnike kao i poslovne subjekte s kojima Društvo ima sklopljene ugovore o pružanju usluga.

 

KORIŠTENJE WEB STRANICE

Pristupanjem i korištenjem sadržaja Web stranice, neovisno o postupku registracije, stupate u ugovorni odnos s Društvom, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obvezatnost Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.

Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Web stranica.

 

POSTUPAK REGISTRACIJE

Korištenje pojedinih sadržaja Web stranice moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije. Suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uvjeta korištenja.

Društvo u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja Web stranice, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.

 

PODACI O KORISNIČKOM RAČUNU

Svi korisnici Web stranice dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničkog računa od strane druge osobe.

 

OBVEZE KORISNIKA

Svi korisnici Web stranice, uključujući oglašivače, dužni su u cijelosti postupati prema svim važećim propisima, uz uvažavanje i pristojno ophođenje sa svim drugim korisnicima. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane Društvu, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja Web stranice.

Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih ili zavaravajućih obavijesti.

 

SADRŽAJ OGLASA

Svi oglasi objavljeni na Web stranici, kao i svi podaci u njima sadržani, dolaze isključivo od oglašivača, koji je jedini i isključivo odgovoran za točnost, istinitost i potpunost svih podataka. Također, oglašivač je jedini i isključivo odgovoran u pogledu svih i bilo kojih pravnih obveza u pogledu objavljenog oglasa i njegovog sadržaja.

U skladu sa Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09), zabranjeno je svako zavaravajuće oglašavanje, odnosno oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente. Nastavno, pod pretpostavkama određenim Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09) zabranjeno usporedno oglašavanje, odnosno oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta, odnosno koje izravno ili neizravno upućuje  na usluge konkurenta.

U skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011) zabranjena je objava oglasa koji su u vezi s obavljanjem neregistrirane djelatnosti, odnosno oglasa koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ili prijavljena nadležnim tijelima kada je to predviđeno propisima, kao i ukoliko ne postoje zakonom propisani akti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili ukoliko je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti odlukom nadležnog tijela.

U skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011) zabranjena je objava oglasa koji su u vezi s obavljanjem neregistrirane djelatnosti, odnosno oglasa koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ili prijavljena nadležnim tijelima kada je to predviđeno propisima, kao i ukoliko ne postoje zakonom propisani akti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili ukoliko je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti odlukom nadležnog tijela.

U skladu sa Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) zabranjeno je oglašavanje i ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga.

U skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Društvo nije odgovorno za automatsku, posredničku i privremenu pohranu niti je na bilo koji način odgovorno za sadržaj pohranjenih podataka.

Također, na Web stranici nije dozvoljeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati druge korisnike i posjetitelje Web stranice. Društvo ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa.

Društvo u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (izgled teksta i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa kao i pravo na neobjavu ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Uvjetima korištenja, a to je osobito kada:

 • oglas sadrži očite jezične i slične pogreške
 • je opis  u oglasu neispravan nepotpun
 • oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
 • oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
 • oglašivač krši prava intelektualnog vlasništva
 • oglas može uzrokovati štetu
 • Društvo posumnja da oglas predstavlja pokušaj prijevare ili se koristi za ili je u vezi s počinjenjem kaznenog djela
 • sadržaj oglasa ima uvredljiv, diskriminirajući i/ili nezakonit sadržaj
 • oglas predstavlja prikriveno oglašavanje, odnosno kada oglašivač izbjegava plaćanje naknade za objavu oglasa.

 

UVJETI OGLAŠAVANJA

Oglašivači koji oglašavaju potražnju za vlastite osobne potrebe mogu besplatno  objaviti oglas.

Trgovačka društva, obrtnici i svi drugi trgovci i oni koji obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti moraju za objavu oglasa platiti naknadu objavljenu na Web stranici.

Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u roku od 60 dana može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, Društvo će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom.

Korisnik usluga nema pravo na povrat sredstava za neiskorišteno trajanje ranijeg oglasa.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI DRUŠTVA

Društvo nije sudionik pravnih poslova koji se odvijaju temeljem objavljenih oglasa na Web stranici, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web stranice ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web stranica.

U pogledu oglasa objavljenih na Web stranici, Društvo ne jamči:

 • točnost, istinitost i potpunost oglasa ili bilo kojih podataka sadržanih u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i zakonitost ponuđenih proizvoda i/ili usluga
 • točnost, istinitost i potpunost podataka o oglašivačima i korisnicima
 • poslovnu sposobnost, ovlaštenje, registraciju ili postojanje bilo kojeg drugog uvjeta potrebnog u skladu s propisima za nuđenje i prodaju proizvoda i/ili usluga od strane oglašivača

Nadalje, Društvo ne jamči:

 • da na Web stranici neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku
 • da sadržaj na Web stranici neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranice ili uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja savjeta dostupnih na Web stranici.

Korisnik je dužan Društvu nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane u zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa ili drugim postupanjem korisnika.

 

OGRANIČENJE UPORABE WEB STRANICE

Društvo zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranice svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

 

Društvo će osobito onemogućiti korištenje Web stranice korisnicima koji:

 • kopiraju sadržaje objavljene na Web stranici te ih objavljuju na drugom mediju oglašavanja ili koriste u komercijalne svrhe na bilo koji način
 • ne pruže točne, istinite i potpune podatke
 • izravno ili neizravno kontaktiraju korisnike Web stranice, uključujući oglašivače, u cilju nuđenja usluga oglašavanja putem drugog medija ili na drugi način.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Pravilima  privatnosti.

 

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Prava koja se odnose na Web stranicu  uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod, format i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo Društvu te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web stranice i osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Društvom, niti je dozvoljeno kopirati njihov sadržaj u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Društva.

 

DOSTUPNOST OGLASA

Oglašivači su izričito suglasni da Društvo može, bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, oglase objavljene na Web stranicama koristiti, distribuirati i objaviti u svim internetskim izdanjima Društva, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama. Također, oglase objavljene u svim  internetskim izdanjima Društva, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama, Društvo je ovlašteno bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, objaviti na Web stranici.

 

MARKETING

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih registriranih korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promidžbu, uključujući slanje newslettera, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanima uz oglas.

 

OBJAVA UVJETA KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) objavljeni na Web stranicama te su dostupni u poslovnicama Društva.

 

PROMJENE UVJETA KORIŠTENJA

Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, Web stranice,  i/ili bilo koje sadržaje na njoj dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranici. Korištenjem Web stranice, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.

 

PRAVA POTROŠAČA

Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte: podrska@kupci.hr

Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

Korisnici potrošači su ovlašteni jednostrano raskinuti ugovor s Društvom gašenjem svojeg korisničkog računa. U slučaju spora, potrošač ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

 

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Uvjeta korištenja, bit će nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska.